فراخوان ثبت نام و صدور کارت شناسایی کانون شکار و تیراندازی ایران ویژه دارندگان سلاح های شکاری و تفریحی ثبت نام

کالیبر تفنگ های ساچمه زنی شکاری و ورزشی

تعریف کالیبر در تفنگ های ساچمه زنی

کالیبر عبارت است از قطر داخلی دهانه لوله تفنگ که ممکن است در تفنگ های ساچمه زنی از 5/5 میلی متر الی 55 میلی متر متغیر باشند. در مورد تفنگ های ساچمه زنی، به کار بردن لفظ گیج (gage) شاید صحیح تر باشد، چون هرچه کالیبر لوله باریک تر و کوچک تر می شود، عدد گیج بزرگتر می شود. مثلا کالیبر 20 از کالیبر 16 و کالیبر 16 از کالیبر 12 باریک تر است و الی آخر... به هر حال تعریف کالیبر در تفنگ های ساچمه زنی عبارت است از آن که هرگاه مقدار یک پوند سرب (معادل 453 گرم) را به 12 قسمت تقسیم کرده و از هر قسمت کره ای بسازند، قطر آن کره معادل قطر لوله تفنگ کالیبر 12 می باشد. و به همین ترتیب اگر یک پوند سرب به 16 قسمت تقسیم و هر قسمت به کره ای تبدیل بشود، قطر هر کره برابر با قطر داخلی تفنگ ساچمه زنی 16 خواهد بود.

انواع کالیبر در تفنگ های ساچمه زنی

به طور کلی تفنگ های ساچمه زنی از نظر کالیبر شامل کالیبرهای 8 ، 10 ، 12 ، 16 ، 20 ، 24 ، 28 و 32 نیز می باشند. رایج ترین و مورد استفاده ترین کالیبرها در درجه اول 12 و سپس 16 و 20 می باشند.

قطر لوله تفنگ های ساچمه زنی

لازم به ذکر است که قطر داخلی لوله تفنگ کالیبر 12 برابر با 18/5 میلی متر و کالیبر 16 برابر با 16/83 میلی متر و کالیبر 20 برابر با 15/6 میلی متر می باشد

منبع: برگرفته از کتاب طبیعت گردی، شکار و تیراندازی نوشته دکتر امیر حسن مظهری

 

کلیه حقوق این تارنما محفوظ و متعلق به صاحب امتیاز آن می باشد! (( فعالیت این سایت تابع قوانین حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد.))