فراخوان ثبت نام و صدور کارت شناسایی کانون شکار و تیراندازی ایران ویژه دارندگان سلاح های شکاری و تفریحی ثبت نام

چه مراجعی اقدام به صدور مجوز حمل سلاح شکاری می نمایند؟

در حال حاضر در کشور ایران مجوز حمل سلاح شکاری با فرم و اعتبار واحد توسط سه مرجع صادر می گردد.

1- معاونت اسلحه و مهمات ارتش جمهوری اسلامی ایران برای عموم مردم غیر نظامی و نظامیان شاغل در ارتش جمهوری اسلامی ایران.

2- مرکز اسلحه و مهمات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای شاغلین در سپاه پاسداران و بسیجیان.

3- اسلحه و مهمات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای نظامیان شاغل در نیروی انتظامی.

متقاضیان می بایست بر حسب گروه شغلی به یکی از مراکز فوق الذکر جهت تشکیل پرونده و اخذ مجوز حمل سلاح شکاری مجاز مراجعه نمایند.

 

کلیه حقوق این تارنما محفوظ و متعلق به صاحب امتیاز آن می باشد! (( فعالیت این سایت تابع قوانین حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد.))