فراخوان ثبت نام و صدور کارت شناسایی کانون شکار و تیراندازی ایران ویژه دارندگان سلاح های شکاری و تفریحی ثبت نام

تعریف تفنگ های شکاری نیمه اتوماتیک (semi automatic) و مکانیسم عملکرد آنها

تفنگ های نیمه اتوماتیک

در این سلاح ها انرژی ناشی از انفجار باروت و گاز حاصل از آن، پوکه فشنگ شلیک شده را به خارج پرتاب و فشنگ بعدی را به داخل لوله رانده و سلاح را مجددا مسلح می کند. سلاح های نیمه اتوماتیک معمولا با 2 مکانیسم عمل می کنند

مکانیسم عملکرد تفنگ های نیمه اتوماتیک

1- سلاح های با عقب نشینی لوله (recoil operated)

در این سلاح ها تمامی لوله و گلنگدن توسط گاز باروت به عقب رانده شده و پس از پرتاب پوکه به خارج، مجددا و با فشار فنر، به همراه یک فشنگ جدید به جلو رانده شده و اسلحه مجددا مسلح می شود.

2- سلاح های بدون عقب نشینی لوله (gas operated)

در این مکانیسم مقداری از گاز باروت وارد سیلندری که در مجاروت خزانه قرار دارد شده و پیستون داخل آن را به عقب رانده و با ضربه به پیستون، پوکه فشنگ شلیک شده به خارج پرتاب می شود و سپس گلنگدن با فشار یک فنر و به همراه یک فشنگ جدید که از خزانه پرتاب شده به جلو رانده شده و فشنگ جدید در داخل لوله جایگزین و برای شلیک بعدی آماده می شود.

سلاح های gas action نرم تر و کم تکان تر از تفنگ های recoil operated  که تمام مجموعه به جلو و عقب رانده می شود هستند و در نتیجه انرژی کمتری صرف عمل تعویض فشنگ خواهد شد.

منبع: برگرفته از کتاب طبیعت گردی، شکار و تیراندازی نوشته دکتر امیر حسن مظهری

 

کلیه حقوق این تارنما محفوظ و متعلق به صاحب امتیاز آن می باشد! (( فعالیت این سایت تابع قوانین حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد.))