فراخوان ثبت نام و صدور کارت شناسایی کانون شکار و تیراندازی ایران ویژه دارندگان سلاح های شکاری و تفریحی ثبت نام

شرایط تمدید مجوز حمل و نگهداری اسلحه شکاری

بر اساس آخرین قوانین ثبت شده مقرر شده است دارندگان مجوز حمل و نگهداری از سلاح شکاری ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از تاریخ انقضای مجوز حمل سلاح خود نسبت به تمدید آن اقدام نمایند، در غیر اینصورت به موجب قانون مذکور سلاح غیرمجاز تلقی شده و دارنده آن از طریق پلیس امنیت مورد شناسایی و پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

لازم به ذکر است که مجوز حمل و نگهداری از سلاح های شکاری پنج ساله صادر می شود و پس از سر رسید تاریخ انقضا، دارنده مجوز مکلف است ظرف حداکثر مدت سه ماه نسبت به تمدید آن اقدام نماید در غیر اینصورت مرتکب محکوم به جزای نقدی از ده تا بیست میلیون ریال می گردد.

 

کلیه حقوق این تارنما محفوظ و متعلق به صاحب امتیاز آن می باشد! (( فعالیت این سایت تابع قوانین حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد.))