هر فرد چند قبضه سلاح می تواند داشته باشد؟

بر اساس قوانین جدید و جاری فغلی کشور ایران هر فرد می تواند دو قبضه سلاح شکاری مجاز طبق دسته بندی زیر داشته باشد:

1- یک قبضه سلاح شکاری ساچمه زنی(شکاری و یا ورزشی)

2- یک قبضه سلاح شکاری گلوله زنی و یا یک قبضه سلاح ورزشی خفیف

 

کلیه حقوق این تارنما محفوظ و متعلق به صاحب امتیاز آن می باشد! (( فعالیت این سایت تابع قوانین حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد.))